O nas

Dziś Dwór w Ostoi jest miejscem gdzie prowadzone są, zakrojone na szeroką skalę, badania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Odbywają się tutaj liczne szkolenia, seminaria i konferencje.  W przyległym parku powstała także ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi, propagująca tematykę związaną z energią odnawialną, ekologią i ochroną środowiska. Dwór jest doskonałym miejscem do organizacji spotkań biznesowych, imprez branżowych czy rodzinnych.

Myślimy też o przyszłości. Planowane są kolejne etapy renowacji folwarku i adaptacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego.

Zapraszamy do Ostoi!