Wyposażenie Ośrodka

Jednostka wyposażona jest w nowoczesne urządzenia i technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii takie jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kocioł na biomasę, pompa ciepła czy mikroturbina gazowa. W trosce o środowisko na terenie Ośrodka zainstalowano także biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków. Aby mieć szerszą wiedzę na temat eksploatacji i efektywności zainstalowanych urządzeń system zbierania danych zbiera dane z ponad 100 czujników zainstalowanych na tych urządzeniach. Dane te są wykorzystywane do badań, prac magisterskich, doktorskich i innych publikacji naukowych. Na terenie Ośrodka znajduje się również stacja meteorologiczna, a pozyskane z niej dane są wykorzystywane przez studentów i pracowników naukowych. Możliwość zobaczenia tylu urządzeń w jednym miejscu jest szczególnie cenna dla studentów naszej uczelni, w szczególności dla kierunku Odnawialne źródła energii. Chętnie odwiedzają nas również klasy z techników o pokrewnych specjalnościach a także studenci z zagranicy przebywający w Szczecinie np. dzięki programom wymian studenckich. Bogate wyposażenie Ośrodka umożliwia realizację interesujących praktyk zawodowych dla studentów i uczniów techników.

Wyposażenie Ośrodka:

  1. Zestaw 6 kolektorów płaskich VITOSOL S 100  - Kolektory słoneczne płaskie z selektywnym pokryciem absorbera Sol-Titan.
  2. Pompa cieplna - VITOCAL 300
  3. Kocioł automatyczny na biomasę HDG Compact 150 – ruchomy ruszt schodkowy chłodzony powietrzem czujnikiem zawartości poziomu węglowodorów i temperatury spalin. Możliwość zdalnego monitoringu parametrów pracy urządzenia.
  4. Kontenerowa oczyszczalnia ścieków BD POLARIS wykorzystywana jest do biologicznej redukcji zanieczyszczeń na wysokosprawnym tarczowym złożu obrotowym.
  5. Stacja badawczo – pomiarowa natężenia napromieniowania słonecznego.
  6. Stacja badawcza modułów paneli fotowoltaicznych.
  7. Układ kogeneracyjny oparty na mikrosiłowni turbogazowej.
  8. Automatyczna, makroklimatyczna stacja meteorologiczna.